Ετικέτες

,

Προχθές την Κυριακήν με τον ωραίον καιρόν, όλος ο κόσμος διεχύθη εις τας εξοχάς.

  • Ο Κουραμπάς, εις τον οποίον το πρωί έπαιζε και μουσική ήτο γερμάτος.
  • Οι Αμπελόκηποι επίσης, οι οποίοι κατάφυτοι παρουσίαζαν όψιν παραδείσου.
  • Προς το λυκόφως δε η φωνή των αηδονιών σκόρπησε μιαν μαγείαν εις τα πέριξ.
  • Πολλοί επωφελήθησαν και της γαλήνης της λίμνης και έκαμαν με τις βάρκες λιμναίους περίπατους.
  • Αλλά το μέρος από το οποίον ημπορούσε κανείς να ιδή την απέραντον και οργιάζουσαν φυτείαν.
  • Ήτο ο άνωθεν του Ισραηλίτικου νεκροταφείου λοφίσκος.
  • Από εκεί η κίνησης του κόσμου εφαίνετο με όλας τα διευθήνσεις της.
  • Τα σπίτια ήσαν χωμένα μέσα στην πρασινάδα, εκαλύπτοντο υπ’ αυτής, ενομιζέ τις ότι θα επνίγοντο εις αυτήν.
  • Και ένα ελαφρό αγεράκι, έφερνε εκεί εις την κορυφήν ένα λεπτό άρωμα λουλουδιών.

 

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ήπειρος» της 29 Απριλίου 1915

Advertisements