Ετικέτες

Κάποια ενδεικτικά καταναλωτικά αγαθά που κυκλοφορούσαν στην πόλη μας το 1927 και οι τότε τιμές τους, όπως καταγράφονται σε φύλλα της εφημερίδας «Ήπειρος» την εποχή εκείνη.

Advertisements