Ετικέτες

, ,

Επισκεπτόμενος κανείς το τζαμί του Ασλάν Πασά στο Κάστρο των Ιωαννίνων και μπαίνοντας στο χώρο που βρίσκεται πριν το κυρίως τμήμα του τεμένους, παρατηρεί ότι στη κολόνα που υπάρχει στο δεξί διάδρομο, το κιονόκρανο της διαφέρει από τα υπόλοιπα.

Πρόκειται για ένα αρχαίο κιονόκρανο, κορινθιακού τύπου, που η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πιθανολογεί ότι κατασκευάστηκε τη Ρωμαϊκή εποχή.
Η προέλευσή του είναι άγνωστη όπως μας είναι άγνωστο και το πως βρέθηκε να στηρίζει το τζαμί του Ασλάν Πασά.