Ετικέτες

,

Τρεις φωτογραφίες της πόλης μας, όπως αυτή φαίνεται από τη κορυφή της Ολύτσικας.