Ετικέτες

, ,

Το «μαγειρεία» στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ, κατασκευάστηκαν την περίοδο του Αλή Πασά, όταν σ’ αυτόν τον χώρο εγκαταστάθηκε το Σεράι του. Είναι μια τετράγωνη θολοσκέπαστη κατασκευή, με τις χαρακτηριστικές καμινάδες που συναντάμε στα αντίστοιχα κτήρια.

Στη βόρεια πλευρά της υπήρχε δεξαμενή νερού ενώ μια σειρά από βρύσες στο εσωτερικό χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες των μαγειρείων. Χαρακτηριστικά είναι και τα στενόμακρα παράθυρα που έφερναν το φως μέσα στο οίκημα.
Τα κατοπινά χρόνια στο κτήριο έγιναν πολλές παρεμβάσεις που αλλοίωσαν αρκετά τον χαρακτήρα του. Σήμερα στο χώρο των άλλοτε μαγειρείων λειτουργεί «αναψυκτήριο».

Advertisements