Ετικέτες

, ,

Ο «πύργος του Βοημούνδου» βρίσκεται μέσα στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Αποτελεί ένα από τα λίγα σωζόμενα ως σήμερα δείγματα της οχυρωμένης πόλης της μεσοβυζαντινής περιόδου (9ος – 12ος αιώνας).

Θεωρείται ότι κατασκευάστηκε 1082 από τον Νορμανδό Βοημούνδο, που την εποχή εκείνη κατέλαβε την πόλη μας. Αποτελεί τμήμα μιας νέας ισχυρής οχύρωσης που κατασκευάστηκε εκείνη την εποχή εντός του κάστρου, με στόχο την ενίσχυση της ως τότε βυζαντινή καστροπολιτεία των Ιωαννίνων. Ο πύργος της σωζόμενης οχύρωσης έχει ύψος 12,5 μέτρα και διάμετρο 7,75 μέτρα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της ενημερωτικής πινακίδας που βρίσκεται στο χώρο.

Advertisements