Ετικέτες

Φωτογραφία στο καφενείο του Ανίκα την δεκαετία του ‘50