Ετικέτες

, ,

Η οδός Μιχαήλ Αγγέλου, στο σημείο όπου ήταν το σεράι του Χαϊρεντίν Πασά.