Ετικέτες

, ,

Βαρκάρης στη λίμνη, που μεταφέρει στη πόλη μας ανθρώπους και προϊόντα. Πίσω τους διακρίνονται το μοναστήρι της Ντουραχάνης και κάτω δεξιά το χάνι του Πόρου.

Advertisements