Ετικέτες

,

Στο κάτω μέρος της συνοικίας της «Σιαράβας», υπήρχαν τα λεγόμενα «Ταμπάκικα». Τα εργαστήρια δηλαδή και οι κατοικίες των βυρσοδεψών της πόλης μας, που από τον 17ο μ.Χ. αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα αποτελούσαν μια από τις πιο δυνατές συντεχνίες στα Γιάννινα.

Τα σπίτια τους, διώροφα συνήθως, ήταν κτισμένα στη παραλία της περιοχής. Το πίσω μέρος της οικίας που έβλεπε προς τη λίμνη, ήταν το εργαστήρι τους, όπου εκεί μεταποιούσαν τα δέρματα, ενώ στο μπροστινό τμήμα ήταν συνήθως η κατοικία τους.