Ετικέτες

,

Φωτογραφίες από το καλοκαίρι του 2006, όταν οι εκσκαφές στο χώρο ανέγερσης του υπογείου πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας φτάνουν προς το τέλος τους.

Advertisements