Ετικέτες

Αρκουδιάρης στα σοκάκια της πόλης μας(Καραβατιά 1959, φωτ. Απόστολος Βερτόδουλος).