Χωματουργικές εργασίες στην Α. Πάλλη από τον Γιάννη Μπουκουβάλα και τον Βασίλη Σάρρα (1969).

Advertisements