Ο τότε βασιλιάς της Ελλάδος Κωνσταντίνος στη παρέλαση της πόλης μας στις 21 Φεβρουαρίου 1967.

Advertisements