Ετικέτες

«… 1864 Ιανουαρίου 16 επάγωσεν η λίμνη των Ιωαννίνων είχε πάχος 3 πιθαμών το νησί αποκλείστηκε από τα Γιάννινα 10 ήμερες, κατά πρώτον επέρασεν στη παγωμένη λίμνη ο πασσας ο πρόξενος και έπειτα ένα πλήθος αρχόντων και τέλος ο υιός του κυρίου Λάμπη εις ίππον επάνω και επήγεν εις την νήσον της λίμνης. Άμαξαι, κόσμος, χαμάληδες περνούσαν και έρχονταν στο νησί.

Τότε ο Δερβίσης επειδή εφοβεΐτο να βλέπη τον κόσμο μέσα στη λίμνη έδωσε διαταγή να μη ξαναπατήσουν μέσα, όλος ο κόσμος εθαύμαζε για το πάγο πού δεν ενθυμείται ποτέ τέτοιον τόσο πάχος, πολύς κόσμος από το μεγάλο κρύο ξεπάγιασε, τα ψάρια και όλα εν γένει τα υδρόβια ζώα ξεπάγιασαν. Ο Γράψας Γεωργάκης Δοβρίνοβον.»

Το παραπάνω απόσπασμα το διαβάσαμε στο βιβλίο του Ν. Εξάρχου «το Ντομπρίνοβο».

Advertisements