Ετικέτες

,

Ανεφοδιασμός αεροπλάνου τύπου Canader στη λίμνη μας, το καλοκαίρι του 2011, κοντά σ’ ένα άλλο καθηλωμένο από βλάβη, αεροπλάνο ίδιου τύπου.΄

Advertisements